Poniższe regulaminy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określają zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.pronetkrakow.com.pl.

1. Dokumenty bieżące

2. Dokumenty archiwalne

  • brak 

3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że konsumenci - którzy zawarli umowę sprzedaży przez Internet - mają możliwość skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów ODR. Aby uzyskać więcej informacji skorzystaj z tego linku.


*Dokumenty udostępnione są w formacie PDF - do jego otwarcia konieczny jest program Adobe Reader w wersji co najmniej 6.0. Pobierz darmowy program Adobe Reader (wersja angielska) tutaj